Zadrzati prezime

Sta se danas menja udajom?

Udati se pre nekoliko decenija i danas ima prilično različito značenje. Nekada su žene udajom prelazile iz porodice u porodicu, dok se danas pre može reći da one počinju da grade svoju porodicu. Dakle, nuklearnu porodicu, mama, tata i deca. Važnost rodbinskih odnosa je daleko manja nego pre, pa samim tim je i naglašenija autonomija…